Lutowe targi

Przygotowania do nowego sezonu owocowo – warzywnego w naszej Firmie to nie tylko czas na doradztwo agrotechniczne czy kontraktację produktową, ale również pozyskiwanie kolejnych rynków zbytu i poszukiwanie nowych kontrahentów. Lutowe targi w Berlinie, Moskwie i Norymberdze, gdzie GP KLASA pokazała się ze swoją aktualną ofertą handlową były miejscem bardzo aktywnych działań sprzedażowo – marketingowych. Targi, w których uczestniczyli przedstawiciele naszej Spółki należą do najważniejszych tego typu wydarzeń nie tylko w Europie, ale na całym świecie.