Ekologiczne szkolenie w ODR Modliszewice

W dniach 23-25 listopada ODR Modliszewice zorganizował dla rolników, producentów ekologicznych i tych, którzy produkują bądź zamierzają produkować żywność metodami ekologicznymi bezpłatne szkolenie z zakresu innowacyjnych metod i środków produkcji dla rolnictwa ekologicznego oraz produkcji energii z OZE głownie z energii słonecznej i biomasy. 
 
Z pomocą naukowców i praktyków prezentowano nowości z zakresu rolnictwa ekologicznego i OZE. Szkolenie było też okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów biznesowych. Niezwykle ciekawą ofertę zaprezentowała Grupa Producentów KLASA Sp. z o.o. reprezentowana na szkoleniu przez Andrzeja Kuranta, Urszulę Kurant kierownika działu zaopatrzenia produktowego i Jana Kuny doradcy agrotechnicznego. Nasza Firma zaproponowała rolnikom kontraktacje i skup oraz kompleksową pomoc przy prowadzeniu produkcji ekologicznej: doradztwo, pomoc w zaopatrzeniu w środki produkcji ( nasiona i preparaty mikrobiologiczne itp.), szkolenia i organizację skupu.
 
Równie interesującą propozycję złożyła Pani Agnieszka Makowska, która przedstawiła ideę i działania Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie.
 
W rolnictwie z roku na rok rośnie zużycie energii w tym również energii elektrycznej i cieplnej. Na całym świecie, głównie w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach rozwija się w szybkim tempie energetyka producencka to jest wytwarzanie energii elektrycznej na małą skalę, przy użyciu technologii niskoemisyjnej lub opartej na odnawialnych źródłach energii. W Polsce wciąż jesteśmy na etapie dyskusji na temat kierunku rozwoju energetyki. Rozwój nowych technologii w zakresie wytwarzania i magazynowania energii powoduje, że energetyka producencka będzie się rozwijać w
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z działaniem instalacji fotowoltaicznych w gminie Słupia Konecka.