Najnowsze projekty

Archiwa

PO PW 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Realizacja projektu

W dniach od 01.09.2016r. do 15.12.2016r. w spółce FRIGO KLASA realizowany jest projekt „Opracowanie modelu biznesowego wprowadzenia produktów Frigo Klasa Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne” mający za zadanie zwiększyć potencjał eksportowy spółki.

Wartość Projektu: 24 477,00 PLN

Wkład EFR: 15 920,00 PLN

PO PW 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Realizacja projektu