Najnowsze projekty

Archiwa

Projekt B2B

Budowa systemu elektronicznego B2B usprawniającego system zarządzania procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą GRUPA PRODUCENTÓW KLASA Sp. z o.o. a jej partnerami handlowymi

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Numer umowy: POIG.08.02.00.06-105/12-03

Grupa Producentów Klasa pragnie poinformować, że realizuje projekt pt:
„Budowa systemu elektronicznego B2B usprawniającego system zarządzania procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą GRUPA PRODUCENTÓW KLASA Sp. z o.o. a jej partnerami handlowymi” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl).

W ramach realizacji projektu posinione zostaną wydatki związane z opracowaniem, stworzeniem i wdrożeniem dedykowanego dla naszego sektora narzędzia informatycznego, które umożliwi realizację procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi podmiotami drogą elektroniczną. Rozwiązanie będzie wykorzystywać kanał transmisji danych jakim jest Internet. Aplikacja ma na celu przesyłanie danych elektronicznych pomiędzy Grypą Producentów Klasa a partnerami handlowymi w zakresie zapytań ofertowych, ofert, zleceń jak również bieżący podgląd na realizację zamówień wraz z określaniem ich statusów. Ponadto aplikacja umożliwi monitorowanie rozliczeń pomiędzy współpracującymi firmami oraz obsługę procesów reklamacyjnych związanych z bieżącymi procesami sprzedażowymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt B2B Projekt B2B Projekt B2B