Najnowsze projekty

Archiwa

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 ‐ 2020 (POPW)

W protokole wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 18 Maja 2016 znalazł się błąd edytorski. W związku z powyższym w dniu 23.05.2106 sporządzona została korekta protokołu z poprawioną treścią. (do pobrania tu) 20160523 Korekta protokołu wyboru wykonawcy

Wspomniany błąd nie zmienił rekomendacji co do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Obwieszczenie z dnia 18.05.2016 o wyniku postępowania ofertowego z dnia 06 maja  na wykonanie modelu biznesowego internacjonalizacji.

W dniu 18.05.2016 odbyła się komisyjna ocena nadesłanych ofert zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 06.05.2016.

Protokół wyboru wykonawcy

Zapytanie ofertowe na opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem produktów na nowe rynki zagraniczne w ramach programu Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Termin składania wniosków mija 16.05.2016 o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe PO PW 1.2